Teplovodné kúrenie Eberspächer Hydronic

Teplovodné kúrenie Eberspächer pracuje nezávisle na motore, pričom ponúka hneď dve výhody: predohrev vnútra vozidla a predohrev motora.

Vykurovacie zariadenie je integrované do okruhu chladiacej kvapaliny motora. Získavaná vykurovacia energia
sa odoberá z výmenníka tepla, ktorý je súčasťou automobilu, a v podobe teplého vzduchu sa prostredníctvom existujúcich vzduchových kanálov s jemným dávkovaním vháňa do interiéru vozidla. Zvyškové teplo z chladiacej kvapaliny ohrieva motor. V lete je možné teplovodné kúrenie Eberspächer Hydronic bez problémov premeniť
na nezávislé vetranie.nalý komfort zabezpečujú praktické ovládacie prvky, napríklad digitálne spínacie hodiny Eberspächer
alebo inovatívne rádiové diaľkové ovládanie Eberspächer.

Funkcia teplovodného kúrenia Hydronic:

Viac informácií nájdete tu: Prehľad produktov Hydronic